Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 49 STRAN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 8

Učbenik za 8. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

S pomočjo učbenika si učenci v 8. razredu devetletne osnovne šole še bolj izostrujejo občutljivost za likovna izrazna sredstva in odnose med njimi. Na pregleden in razumljiv način jim s poglobljenimi razlagami in slikovnim gradivom predstavi še neznane risarske, slikarske, grafične, kiparske in arhitekturne probleme in z njimi povezane likovne pojme. Učbenik vpelje učence v prikazovanje trodimenzionalnih predmetov na dvodimenzionalni ploskvi (na risbi in sliki) in v oblikovanje telesnih (plastičnih) oblik. Seznani jih tudi z značilnostmi industrijskega oblikovanja in s posebnostmi estetske vrednosti uporabnih predmetov. Tudi v tem učbeniku miselni vzorci povzemajo bistvene značilnosti posameznih vsebin in omogočajo učencem pregled pomembnejših likovnih pojmov, enostavnejši način ponavaljanja in lažjega ter trajnejšega pomnenja.

Format: 21,5 × 28 cm, 72 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 9

Učbenik za likovno vzgojo za 9. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik zaokroža spoznavanje temeljnih zakonitosti likovnih pojmov in vpeljuje učence v vizualno dimenzijo življenja. Vsebine, ki so jih učenci že osvojili, so v tem učbeniku poglobljene.

Format: 21,5 × 28 cm, 108 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE I

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Vsebina v učbeniku za obvezni izbirni predmet izpopolnjuje vsebine obveznega učnega predmeta likovna vzgoja za to starostno stopnjo učencev. Zaradi usklajenosti s to stopnjo so izboljšane le vsebine s področij risanja, slikanja, kiparstva in prostorskega oblikovanja.

Format: 21,5 × 28 cm, 40 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 8,80 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE II

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 8. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Učbenik predstavlja učencem še neznane vsebine in opisuje temeljne likovne zakonitosti za upodabljanje prostora na ploskvi, za smiselno povezavo upodobljenih podob in besedila pri vidnem (vizualnem) sporočanju ter v povezavi z uporabnostjo, konstrukcijsko stabilnostjo in različnimi gradbenimi materiali pri oblikovanju prostorov.

Format: 21,5 × 28 cm, 40 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 8,80 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE III

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 9. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Vsebine v učbeniku so postopna obogatitev vsebin iz učbenika za obvezni predmet likovno izražanje. Obširnejše obrazložitve likovnih pojmov zaokrožajo poznavanje celovitejše likovne problematike.

Format: 21,5 × 28 cm, 62 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 9,90 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: PESMI ZA NACKA, priročnik

Priročnik za učiteljico in učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Dodatno didaktično gradivo pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli

Zbirka 18 otroških pesmic z glasbeno spremljavo – na voljo so tudi na avdiokaseti – je še zlasti namenjena otrokom v 1. razredu devetletne osnovne šole. Pesmice jim pomagajo razvijati glasbene sposobnosti in spretnosti, trajno osvojiti glasbena znanja ter pridobiti glasbene izkušnje, ki gradijo glasbeni vrednostni sistem. Vsako pesmico spremljajo napotki za izvajanje.

Format: 29,5 × 21 cm, 80 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

 

več o izdelku » 


CENA: 19,99 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mojca Tratar: PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Učbenik z elementi delovnega zvezka

Avtor(ji): Mojca Tratar

Učbenik z elementi delovnega zvezka je dobrodošel pripomoček za delo s pet- in šestletnimi otroki v glasbeni šoli. S pesmimi za prepevanje, besedili za ostrenje ritmičnega posluha in nazornimi ilustracijami se ujema z okvirnim učnim načrtom za predšolsko glasbeno vgojo. Avtorica je pri izboru pesmi in besedil upoštevala pevske sposobnosti otrok in njihovo nagnjenost k igri, znala pa se je približati tudi otroškemu čustvovanju.

Format: 21 × 29,7 cm, 64 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Delovni zvezek je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 18,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mojca Tratar: PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Priročnik za učitelja

Avtor(ji): Mojca Tratar

Najmlajšim učencem glasbene šole predstavlja učbenik prvo stopničko k razumevanju sveta glasbe.

Format: 21 × 29,7 cm, 64 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

 

več o izdelku » 


CENA: 18,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Iko Otrin: RAZVOJ PLESA IN BALETA, učbenik

Učbenik za pouk zgodovine plesa in glasbe, klasičnega baleta in stilskih plesov v glasbeni gimnaziji ter glasbeni in baletni šoli

Avtor(ji): Iko Otrin

Učbenik za pouk zgodovine plesa in glasbe, klasičnega baleta in stilskih plesov v glasbeni gimnaziji ter glasbeni in baletni šoli

Učbenik svetovno znanega baletnega koreografa razumljivo prikazuje razvoj plesa in baleta od prazgodovine do današnjih dni. Avtor med drugim predstavi razvojne stopnje baletne umetnosti in značilnosti posameznih baletnih šol, zadnji del knjige pa nameni sodobnim plesnim iskanjem. Učbenik je koristen ne le za tiste, ki se s plesom ukvarjajo poklicno, ampak tudi za vse ljubitelje plesa.

Format: 16,5 × 24 cm, 238 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Učbenik je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 23,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Milena Strnad: STIČIŠČE 5 in Rešitve nalog

Učbenik za matematiko v 5. razredu devetletne osnovne šole s prilogo Rešitve nalog

Avtor(ji): Milena Strnad

Učbenik STIČIŠČE 5 s prilogo Rešitve nalog nadaljuje zasnovo učbenikov STIČIŠČE. Napisan je tako, da bo omogočal poučevanje tudi na nekoliko višji ravni, kot so jo učenci spoznali v prejšnjih štirih letih.

Učbeniku bo priložena priloga Rešitve nalog z vsemi rešitvami nalog iz učbenika.

Format: 21 × 29,5 cm, 264 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

STIČIŠČE 5. Rešitve nalog

Format: 20 × 28 cm, 104 strani, večbravni tisk, broširana vezava

 

več o izdelku » 


CENA: 16,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

št. zadetkov: 49STRAN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5